DERGİ HAKKINDA

İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi Pamukkale Üniversitesi'nin katkılarıyla 2010 yılında yayın hayatına başlamıştır. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi yılda iki defa ingilizce yayınlar çıkaran uluslararası nitelikli hakemli bir akademik dergidir.

e-ISSN: 1309-8810
Son Sayı: 7

Endeksler/listeler
EBSCO
Cabell’s Directories
DOAJ
Journal Directory
JournalTOCs
Google Scholar
CiteSeerX

ENGLISH
LookUs & Online Makale