İLETİŞİM
http://www.journalagent.com/iuyd/journal.png
IUYD Sekretaryası

Serhan ÇALHAN  
Çetin KALBURAN
İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi /Journal of Internet Applications and Management
Pamukkale Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Kınıklı 20070 Denizli
TÜRKİYE
Tel: +90(258) 2962705
E-posta: iuyd@pau.edu.tr

Birincil iletişim için
Doç. Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Pamukkale Üniversitesi
Tel: +0090(0) 258 2962705
E-posta: hasiloglu@pau.edu.tr

ENGLISH
LookUs & Online Makale