IUYD: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Çevrimiçi tüketicileri geleneksel tüketicilerden ayırt eden faktörlerin analizi
Analyzing factors distinguishing e-buyers from brick and mortar buyers
Eyyup Yaraş, Muhammed Bilgehan Aytaç
doi: 10.5505/iuyd.2016.37450   2016; 7 - 1 | Sayfalar 5 - 19 (1073 kere görüntülendi)

2.
Üniversiteler için Web Tabanlı Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yönetim Bilgi Sistemi Geliştirilmesi
Developiment of Web-based Scientific Research Projects (SRP) Management Information System for Universities
Abdulkadir YALDIR
doi: 10.5505/iuyd.2016.41736   2016; 7 - 1 | Sayfalar 21 - 30 (1059 kere görüntülendi)

3.
Türkiye'de Omurilik Yaralanmalı Hastaların Oluşturduğu Sanal Topluluklar Üzerinde Netnografik Bir Araştırma
A Netnographic Study on Virtual Community of Patients with Spinal Cord Injury (SCI) in Turkey
Mehpare Tokay Argan, Metin Argan, Alper Özer
doi: 10.5505/iuyd.2016.66588   2016; 7 - 1 | Sayfalar 31 - 43 (1042 kere görüntülendi)

4.
Kullanılmış araba elektronik pazarında fiyatları etkileyen faktörler
Factors Affecting Prices In An Used Car E-Market
Andım Oben Balce
doi: 10.5505/iuyd.2016.30974   2016; 7 - 2 | Sayfalar 5 - 20 (1001 kere görüntülendi)

5.
İnternet üzerinden satışı yapan kitabevlerinin performansların MACBETH ve PROMETHEE yöntemleriyle analizi
Performance Analysis Of Online Bookstores By Using MACBETH And PROMETHEE Methods
İrfan Ertuğrul, Gülin Zeynep Öztaş
doi: 10.5505/iuyd.2016.83997   2016; 7 - 2 | Sayfalar 21 - 38 (994 kere görüntülendi)

6.
Sosyal Medya Akımıyla Gelişen Viral Pazarlama ve IceBucket Challenge Viral Kampanyasına Yönelik Bir Araştırma
Viral marketing developing with social media streams and research about IceBucket Challenge viral campaign
Güliz Samsunlu, Mehmet Baş
doi: 10.5505/iuyd.2016.40427   2016; 7 - 1 | Sayfalar 45 - 55 (918 kere görüntülendi)

7.
Turizmde bilgi ve iletişim teknolojileri destekli mesleki liderlik: İnovatif istihdam modeli
Professional Leadership Supported by Information and Communication Technologies in Tourism: Innovative Employment Model
Abdullah Karaman, Abdullah Öztürk, Gürol Zeyrek
doi: 10.5505/iuyd.2016.02886   2016; 7 - 2 | Sayfalar 51 - 58 (388 kere görüntülendi)

8.
Mobil webin gücü: Kırklareli Üniversitesi örneği
The power of mobile web: Kırklareli University case
Veli Özcan Budak, Murat Gezer, Çiğdem Selçukcan Erol
doi: 10.5505/iuyd.2016.42104   2016; 7 - 2 | Sayfalar 39 - 50 (364 kere görüntülendi)

9.
7(1) Kapak ve İçindekiler
7(1) Cover and Content
[ ]
2016; 7 - 1 | Sayfalar I - IV (224 kere görüntülendi)

10.
Online Seyahat Ürünlerinde Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modelinin Analizi
Analysis of The Extended Technology Acceptance Model in Online Travel Products
Nurdan Sevim, Deniz Yüncü, Elif Eroğlu Hall
doi: 10.5505/iuyd.2017.03522   2017; 8 - 2 | Sayfalar 45 - 61 (211 kere görüntülendi)

11.
Muhasebe Paket Programlarının Satın-Alma Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Factors Affecting the Purchasing Decisions of Accounting Package Programs
Emin Yürekli, Selçuk Burak Haşıloğlu
doi: 10.5505/iuyd.2017.46330   2017; 8 - 1 | Sayfalar 47 - 64 (202 kere görüntülendi)

12.
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Davranışlarına Göre Gruplandırılması
Grouping University Students According to Their Social Media Usage Behaviours
Müge Özlü, Selma Kalyoncuoğlu
doi: 10.5505/iuyd.2017.97269   2017; 8 - 2 | Sayfalar 5 - 29 (197 kere görüntülendi)

13.
Tüketicilerin internet üzerinden satın alma niyetini etkileyen faktörler
Factors affecting consumers' intention to purchase online
Eyyup Yaraş, Meltem Yetkin Özbük, Duygu Aydın Ünal
doi: 10.5505/iuyd.2017.91885   2017; 8 - 2 | Sayfalar 63 - 74 (188 kere görüntülendi)

14.
KOBİ’lerin bilişim teknolojilerine adaptasyonları üzerine bir çalışma: Denizli örneği
A study on information technology adaptation Of SMEs: The case of Denizli
İrfan Ertuğrul, Hasan Eğe, Tayfun Öztaş
doi: 10.5505/iuyd.2017.96967   2017; 8 - 1 | Sayfalar 5 - 20 (165 kere görüntülendi)

15.
Sosyal Medya Üzerinden Ağızdan Ağıza Siyasal Pazarlama İletilerine Yönelik Tüketici Eğilimleri
User Tendencies Towards The Political Word Of Mouth Communications Over The Social Media
Eyup Akın, Belkıs Dilek Özbezek
doi: 10.5505/iuyd.2017.43265   2017; 8 - 1 | Sayfalar 21 - 46 (156 kere görüntülendi)

16.
Otel işletmelerinde internet kullanımının önemi; küçük oteller üzerine bir çalışma
The importance of internet use in hotel busıness; a study on small hotels
Abdullah Karaman, Kurşad Sayın
doi: 10.5505/iuyd.2017.03511   2017; 8 - 1 | Sayfalar 65 - 74 (150 kere görüntülendi)

17.
Entropi ölçümü ile İnternet’ten yapılan anketler ve yüz yüze yapılan anketlerin karşılaştırlması
Entropy Measure to Compare the Internet and Face to Face Surveys
Ahmet Bardakcı, Andım Oben Balce, Murat Kantar, Çetin Kalburan, Selçuk Burak Haşıloğlu
doi: 10.5505/iuyd.2017.53825   2017; 8 - 2 | Sayfalar 31 - 44 (136 kere görüntülendi)

ENGLISH
LookUs & Online Makale