IUYD: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Sürdürülebilir Sosyal Medya Pazarlaması ve Sosyal Medya Pazarlaması Etkinliğinin Ölçümü
Sustainable Social Media Marketing and Measuring Effectiveness of Social Media Marketing
Süleyman Barutçu, Melda Tomaş
doi: 10.5505/iuyd.2013.69188  IUYD 2013; 4 - 1 | Sayfalar 5 - 24 (10565 kere görüntülendi)

2.
Sosyal etkinin Facebook’taki spor tüketicilerinin karar alma süreci üzerindeki etkisi
The Impact of Social Influence on the Decision-Making Process of Sports Consumers on Facebook
Erkan Akar, Hale Fulya Yüksel, Zeki Atıl Bulut
doi: 10.5505/iuyd.2015.40412  IUYD 2015; 6 - 2 | Sayfalar 5 - 27 (1953 kere görüntülendi)

3.
Facebook’u Spor Pazarlaması Aracı Olarak Kullanma: Türk Futbol Klüplerinde İçerik Analizi
Using Facebook As a Sport Marketing Tool: A Content Analysis on Turkish Soccer Clubs
Metin Argan, Mehpare Tokay Argan, Hüseyin Köse, Burak Gökalp
doi: 10.5505/iuyd.2013.74046  IUYD 2013; 4 - 1 | Sayfalar 25 - 36 (1817 kere görüntülendi)

4.
Yabancı Marka İsimlerinin İnternet Tüketicisinin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisi: Teknolojik Ürünler Üzerine bir Araştırma
The Effects of Foreign Brand Names on Consumer Purchasing Behaviors: A Study on Technological Products
Mehmet Baş, Şaylan Şahin
doi: 10.5505/iuyd.2013.57441  IUYD 2013; 4 - 2 | Sayfalar 21 - 47 (1794 kere görüntülendi)

5.
Bilgi Teknolojilerinin Gelişimi, Seyahat İşletmeleri ve Küresel Dağıtım Sistemi Örneği
Development of information technologies, travel business and case of global distribution system: AMADEUS
Gökçe Yüksek
doi: 10.5505/iuyd.2013.35744  IUYD 2013; 4 - 1 | Sayfalar 53 - 68 (1711 kere görüntülendi)

6.
Teknolojik cihazlarin öğrenci başarısı üzerindeki etkileri: Denizli örneği
The effect of technological devices on student’s academic success: evidence from Denizli
Muhammet Ensar Yeşilyurt, Ramazan Baştürk, Filiz Yeşilyurt, İzzet Kara
doi: 10.5505/iuyd.2014.83007  IUYD 2014; 5 - 1 | Sayfalar 39 - 47 (1526 kere görüntülendi)

7.
Marka itibarını korumada şikâyet takibi: çevrimiçi seyahat 2.0 bilgi Kanallarında bir uygulama
Complaint chasing in the orientation of protection the brand reputation: a search on the online travel 2.0 information channel
F. Özlem Güzel
doi: 10.5505/iuyd.2014.07108  IUYD 2014; 5 - 1 | Sayfalar 5 - 19 (1435 kere görüntülendi)

8.
E-Şikâyetle İlgili Tanımlayıcı Bir Çalışma: Şikâyet Forumu Olarak Bir Web Sitesinin Sosyal Ağ Analizi
A descriptive study of e-complaining: social network analysis on a website as complaint forum
Mehpare Tokay Argan
doi: 10.5505/iuyd.2014.69775  IUYD 2014; 5 - 1 | Sayfalar 49 - 66 (1301 kere görüntülendi)

9.
Türk Gelir İdaresinde Otomasyon Projeleri
Automation Projects of Turkish Revenue Administration
Elvan Cenikli, Deniz Şahin
doi: 10.5505/iuyd.2013.98608  IUYD 2013; 4 - 1 | Sayfalar 37 - 52 (1244 kere görüntülendi)

10.
Kara Ulaşımı İle İlgili Mevzuatın Denetlenmesi ve Kamu Gelirlerinde Etkinliğin Sağlanması: Bütünleşik bir Bilgi İşlem Sistemi Önerisi
The Inspection of Legislation Related to Road Transportation and Ensuring Effectiveness of Public Revenues: Integrated Data Processing System
Hülya Kabakçı Karadeniz
doi: 10.5505/iuyd.2013.35229  IUYD 2013; 4 - 2 | Sayfalar 69 - 93 (1096 kere görüntülendi)

11.
Tüketici güveninin online alışveriş niyetine etkisi
Consumer Trust Impact on Online Shopping Intent
Nurdan Sevim, Elif Eroğlu Hall
doi: 10.5505/iuyd.2014.41636  IUYD 2014; 5 - 2 | Sayfalar 19 - 28 (1034 kere görüntülendi)

12.
İnternet ortamında markaya güvenin online markaların imajı üzerindeki rolü
The role of online brand trust on the image of online brands
Volkan Doğan, Behçet Yalın Özkara
doi: 10.5505/iuyd.2013.00710  IUYD 2013; 4 - 2 | Sayfalar 5 - 20 (986 kere görüntülendi)

13.
Bilgi yönetimi, çevre, teknoloji ve örgütsel performans ilişkileri
The relationships between knowledge management, environment, technology and organizational performance
A. Ender Altunoğlu, Başak Doğan
doi: 10.5505/iuyd.2014.91300  IUYD 2014; 5 - 1 | Sayfalar 21 - 37 (955 kere görüntülendi)

14.
Bir E-Ticaret Sitesi Kullanıcı Hesaplarında Şifre Yapılarının Birliktelik Kuralları ile İncelenmesi
The analysis of passwords structures in an e-commerce site user accounts by using association rules
Onur Doğan
doi: 10.5505/iuyd.2015.29491  IUYD 2015; 6 - 2 | Sayfalar 49 - 61 (881 kere görüntülendi)

15.
Bir Pazarlama Enstrümanı Olarak Rekreasyon Faaliyetlerinin Otellerin Web Sitelerinde Kullanımı: Antalya Destinasyonunda Bir Araştırma
The Usage of the Recreation Activities on the Hotels Web Sites as a Marketing Instrument: A Research in Antalya Destination
F Özlem Güzel, Gülay Özaltın Türker, Ali Türker
doi: 10.5505/iuyd.2014.21931  IUYD 2014; 5 - 2 | Sayfalar 5 - 18 (844 kere görüntülendi)

16.
E-perakendecilik Etiği ve Müşteri Sadakati Arasindaki İlişki: Algılanan Güven ve Algılanan Memnuniyetin Aracı Rolü
The Impact of E-Retailers' Ethics on Customer Loyalty: Perceived Trust and Perceived Satisfaction as Mediators
Gizem Kurt
doi: 10.5505/iuyd.2013.72692  IUYD 2013; 4 - 2 | Sayfalar 49 - 68 (805 kere görüntülendi)

17.
Paket Servis Müşterilerinin Sipariş Vermede E-aracı Kullanma Nedenleri Üzerine Keşifsel Bir Araştırma: Yemeksepeti.com Örneği
An Exploratory Study On The Reasons Of The Takeaway Customer Using E-intermediary For Food Ordering: Yemeksepeti.com Case Study
Melda Tomaş
doi: 10.5505/iuyd.2014.27247  IUYD 2014; 5 - 2 | Sayfalar 29 - 41 (803 kere görüntülendi)

18.
Karınca kolonisi optimizasyonu sınıflandırma algoritması yöntemi ile telefon bankacılığında doğrudan pazarlama kampanyası üzerine bir sınıflandırma analizi
A classification analysis on the direct marketing campaigns in telephone banking with ant colony optimization classification algorithm method
Eyüp Akçetin, Ufuk Çelik
doi: 10.5505/iuyd.2015.20592  IUYD 2015; 6 - 1 | Sayfalar 5 - 19 (792 kere görüntülendi)

19.
Çevrimiçi tüketicileri geleneksel tüketicilerden ayırt eden faktörlerin analizi
Analyzing factors distinguishing e-buyers from brick and mortar buyers
Eyyup Yaraş, Muhammed Bilgehan Aytaç
doi: 10.5505/iuyd.2016.37450  IUYD 2016; 7 - 1 | Sayfalar 5 - 19 (665 kere görüntülendi)

20.
Çalışan Kadınların Özel Alışveriş Sitelerinden Satın Alımlarının Hedonik Amaçlı Tüketim Açısından İncelenmesi
An investigation in terms of hedonic consumption of working women’s purchasing from private shopping site.
Emel Sarıtaş, Selçuk Burak Haşıloğlu
doi: 10.5505/iuyd.2015.09609  IUYD 2015; 6 - 1 | Sayfalar 53 - 62 (607 kere görüntülendi)

ENGLISH
LookUs & Online Makale